Värähtelymittaukset ovat tärkeä osa kunnonvalvontaa

Värähtelymittaukset ovat osa nykyaikaista kunnonvalvontaa ja niiden avulla pystytään tarkkailemaan koneiden kuntoa pitkällä aikavälillä. Tällä saavutetaan tuottavuuden kasvua, kunnossapidon suunnitelmallisuutta ja odottamattomien seisokkien vähenemistä. Mittauksista nähdään jo hyvissä ajoin laakereiden kunnon heikkeneminen ja siten voidaan ennakoida seisokki.

Kunnonvalvonnan kustannukset säästetään jo ehkäisemällä yksi tuotantolinjan pysäytys, tai työstökoneen karan hirttäminen kiinni, pahimmassa tapauksessa työkalun ollessa kappaleessa.

Samalla säästetään korjauskustannuksissa, kun korjaustyö voidaan suunnitella huolella.

Myös karojen tasapinotus koneessa parantaa usein merkittävästi työstölaatua ja pidentää laakereiden ikää.

 

Soita