Kunnossapito vähentää koneiden seisokkiaikoja

Vuosi,- määräaikais,- ja ennakkohuollot ovat kunnossapitoa, jossa koneille ja laitteille tehdään huolto,- korjaus,- ja parannustöitä ennakolta sovitun aikataulun tai ohjelman mukaan. Kunnossapidon tavoite on vähentää koneiden seisokkiaikoja.

Kunnossapito-ohjelman mitoitus taloudellisesti ja teknisesti kohdalleen vaatii ammattitaitoa. Kokemuksemme tältä alueelta on käytettävissä, kun arvioidaan millainen konekohtainen ennakkohuolto-ohjelma kannattaa toteuttaa.

Kunnossapito-ohjelman mitoituksessa huomioimme:

  • koneen tai laitteen tärkeys
  • korvaavan kapasiteetin saatavuus
  • kone- / laitetyypin yleisyys, hinta
  • kokemus kyseisestä koneesta tai laitteesta
  • varaosien ja huollon saatavuus
IMG_0056_web

 

Kunnossapito-ohjelma räätälöidysti

Varastoitavien varaosien kustannuksissa ja toimitusajoissa voi saada huomattavia etuja, kun käyttää osaamistamme ja yhteyksiämme hyväksi.

Kaikille koneille ei kannata toteuttaa laajaa kunnossapito-ohjelmaa, mutta, kun kunnossapito-ohjelma laaditaan, pitää se myös pystyä toteuttamaan. Toteutukseen sisältyy myös ylläpito, eli jatkuva kunnossapito-ohjelman kehittäminen.

Me Noritek Oy:ssä laadimme, toteutamme, kehitämme ja ylläpidämme vuosi- ja ennakkohuolto-ohjelmanne. Toimimme halutessanne yhdessä oman henkilökuntanne kanssa tai täysin Avaimet Käteen -periaatteella.

Huollot takaavat myös turvallisuuden. Koneet ovat määräajoin tarkistettava ja huollettava, jotta niiden turvallisuus olisi vaatimusten mukainen.

Kaikkien puristimien huollot

Suoritamme lakisääteiset tarkastukset ja vuosihuollot kaikkiin hydraulisiin ja mekaanisiin puristimiin.

Tarkistuksen suorittajan tulee olla tarkastuksen kohteena olevan työvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkastamiseen riittävästi perehtynyt henkilö, joka pystyy havaitsemaan mahdolliset viat ja puutteet sekä arvioimaan niiden vaikutuksen työturvallisuuteen. Esim. vanhoissa hydraulipuristimissa saattaa vuotojen tai huollon puutteen vuoksi puskimen pysähtymisaika ja -matka pidentyä merkittävästi vuosien mittaan. Mikäli huollossa on syytä epäillä näin käyneen, puristimeen on suoritettava pysähtymisajan mittaus. Näin voidaan taata työturvallisuus sekä tehdä tarvittavat korjaukset, mikäli niihin on aihetta.

Huoltohenkilöstöme on osaavaa ja ammattitaitoista ja ylläpidämme sekä kehitämme sen korkeaa ammattitaitoa alan kursseilla ja koulutuksella. Tarvittaessa säädämme ja teemme tarvittavat korjaukset, jotta puristimen pysähtymisaika saadaan alkuperäisen mukaiseksi.

Epäkeskopuristimen hallintajärjestelmä, kytkin ja jarru tulee tarkastaa vuosittain. Hydraulisen ja pneumaattisen puristimen ohjaus sekä hydrauli- ja pneumaattinen järjestelmä on tarkastettava määräajoin huomioon ottaen valmistajan ohjeet. Jos ohjeita ei ole, ne tulee laatia asiantuntijan toimesta.

Soita