Turvatarkastukset

1.1.2009 voimaan tulleen Valtioneuvoston Käyttöasetuksen 403/2008 mukaan työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus. (4 §). Noritek suorittaa tarvittaessa kaikille koneillesi turvatarkastukset.

Tarkastuksessa huomioimme käyttöasetuksessa määritetyt seuraavat asiat:

  • Suojusten ja turvalaitteiden ominaisuudet (6 §)
  • Varoituslaitteet ja merkinnät (7 §)
  • Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät (8 §)
  • Työvälineen käynnistäminen (9 §)
  • Työvälineen pysäyttäminen ja hätäpysäytys (10 §)
  • Energialähteestä erottaminen (11 §)

…sekä muut puutteeksi tai huomautuksen arvoiseksi katsottavat seikat. Noritek Oy:n suorittama turvatarkastus on aina täysin luottamuksellinen. Tarkastuksesta toimitetaan kirjallinen dokumentti. Dokumenttiin kirjataan tarkastuksen kohteena olleet koneet sekä havaitut puutteet. Tarvittaessa teemme myös ehdotukset turvavarustelusta. Tarkastuksen kesto on noin 10-30 min / kone.

Koneiden turvallistaminen kannattaa, jotta työtapaturmat voitaisiin välttää. Koneiden tarkastaminen taas kannattaa siitä syystä, että voit varmistua koneesi täyttävän lain nykyvaatimukset. Käyttöasetuksen mukaan käyttöön saa ottaa vain vaatimusten (konedirektiivin) mukaisia koneita.Työnantajan on osattava itse osoittaa, että koneissa ei ole olennaisia puutteita. Kokemus on osoittanut, että CE-merkki ei ole mikään tae vaatimusten mukaisuudesta.

Sekä työnantajan että työntekijän kannalta pahin skenaario toteutuu, jos sattuu työtapaturma työvälineellä, joka ei täytä lain vaatimuksia. Vuosien saatossa määräykset muuttuvat ja tiukentuvat. Vaikka kone olisi ollut hankintahetkellä kaikin puolin lain mukainen, ei se välttämättä enää täytä työturvallisuusnormeja. Työturvallisuuslaissa myös edellytetään, että turvallisuutta parannetaan sitä mukaa kun tekniikka kehittyy ja uudet ratkaisut tulevat markkinoille.

Pyydä tarjous turvatarkastuksista.

Soita